Beeldende therapie kinderen (voor ouders/verzorgers en verwijzers)

Wordt uw kind of leerling gepest, is het onzeker, onopvallend, is er iets veranderd in de nabije omgeving van het kind (een life-event zoals een verhuizing, scheiding, overlijden of overplaatsing naar een andere school), vertoont het kind hechtingsproblematiek, (psycho)somatische klachten of is er sprake van moeilijk gedrag?

Vrijzinnig in Beeld kan helpen door beeldend met het kind te werken en zo de belevingswereld en emoties van het kind te exploreren en te beïnvloeden. Dit zal worden gedaan in nauw contact met de ouders/verzorgers van het kind. Allereerst zal er een observatie worden gedaan van drie sessies, waarbij wordt gekeken naar de hulpvraag van de ouders/verzorgers en het kind en de mogelijkheden. Aan de hand hiervan zal er een advies worden aangedragen en zullen er concrete afspraken worden gemaakt. Er zal er iedere zes weken (sessies) een evaluatie plaatsvinden middels rapportage welke zal worden besproken bij het oudergesprek.

Meld u aan voor een gratis kennismakingsgesprek, of vraag informatie op via info@vrijzinniginbeeld.nl