Categorie: Professionals

Verwijzen

Cliënten doorverwijzen

In de vaktherapie worden cliënten met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen behandeld. Vrijzinnig in Beeld gebruikt hiervoor het beeldend medium als middel. Doorverwijzing kan plaatsvinden wanneer er sprake is van depressie, angstklachten, dwangmatigheid, burn-out, gedragsproblematiek, gezinsproblematiek, psychose, eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis, trauma of anders. De keuze hierin is afhankelijk van de hulpvraag en het aanbod (zie overzicht …

Read More
Frontpage Module Je Verzint het niet

Onderaannemersschap

Vrijzinnig in Beeld kan worden ingehuurd voor onderaannemersschap op het gebied van vaktherapie en mindfulness. Door samenwerking is het mogelijk voor u als organisatie om een (kortdurend) project te implementeren waarbij optimale zorg kan worden verleend op een efficiënte manier. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de geboden zorg en het scheelt u in …

Read More