Cliënten doorverwijzen

In de vaktherapie worden cliënten met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen behandeld. Vrijzinnig in Beeld gebruikt hiervoor het beeldend medium als middel.

Doorverwijzing kan plaatsvinden wanneer er sprake is van depressie, angstklachten, dwangmatigheid, burn-out, gedragsproblematiek, gezinsproblematiek, psychose, eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis, trauma of anders. De keuze hierin is afhankelijk van de hulpvraag en het aanbod (zie overzicht onderaan de pagina) binnen Vrijzinnig in Beeld.
De indicatie voor vaktherapie is zowel onafhankelijk als in aanvulling op een bestaande behandeling. Beeldende therapie kan een goede aanvulling zijn op verbale therapieën, wanneer de cliënt verbaal te veel rationaliseert, praten als afweer gebruikt of geen woorden kan geven aan bepaalde ervaringen.

Cliënten kunnen worden doorverwezen naar een beeldend therapeut (vaktherapeut) maar het is ook mogelijk dat ze zich rechtstreeks aanmelden bij Vrijzinnig in Beeld (dit kan wel invloed hebben op eventuele vergoedingen). Vaktherapie is direct toegankelijk voor (jeugd)hulp bij verwijzing, zonder tussenkomst van de gemeente. Organisaties en personen die kunnen doorverwijzen zijn gemeentedeskundigen, huis- en jeugdartsen, en medisch specialisten. Kijk voor meer informatie hierover bij vergoedingen.

Klik op de verschillende onderdelen voor meer informatie over de diensten van Vrijzinnig in Beeld: