Kwaliteit

KVK-registratienummer: 64519228
CROHO nr: 34644 Hogeschool Utrecht, Vaktherapie beeldend.
Lidmaatschap FVB/NVBT nr: 5795

Registratie Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Momenteel is er sprake van een kandidaat-registratie bij de FVB. Een kandidaat-registratie duurt gemiddeld vijf jaar, waarbij er verschillende eisen worden gesteld aan de therapeut op het gebied van (na)scholing, inzetten voor het vakgebied en het behalen van accreditaties. Het behalen van alle accreditatie-eisen wil zeggen dat Vrijzinnig in Beeld voldoet aan alle eisen van de beroepsvereniging:

• Bij en nascholing
• Intervisie
• Supervisie
• Praktijkvisitatie
• Klachtencommissie
• Opname kwaliteitsregister, etc.

In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep in overleg met het werkveld zijn opgesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.
Op de website van het Register Vaktherapie vindt u alle informatie over het Register en de kwaliteitseisen. Om het registratietraject te starten moet een kandidaat een erkende opleiding vaktherapie hebben afgerond.

*Deze tekst is overgenomen van de Website van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.