Missie en visie

Missie

Vrijzinnig in Beeld is ontstaan vanuit de wens om mijn ervaringen en passie te delen met de wereld.
Ik weet uit eigen ervaring hoe het is om te worstelen met angsten en depressie. Ik heb in mijn jeugd in verschillende gezinnen gewoond en ik ben vaak van woonplaats veranderd waardoor ik mij ontheemd voelde. Iedere keer dat ik me verbond met mijn omgeving verloor ik wat ik had opgebouwd en op een gegeven moment besloot ik me niet meer te verbinden. Doordat ik me terugtrok en anders was dan de rest werd ik gepest op school.
Jarenlang heb ik niet geweten wat ik met mijzelf aan moest.
Toen kwam er een keerpunt. Er was iets in mij dat hevig naar verandering verlangde.
Eerst zocht ik de verandering buiten mij, tevergeefs. Toen kwam ik in contact met beeldende therapie en mindfulness en deze mij hielpen om de verandering in mijzelf te bewerkstelligen.

Het besef dat ik zelf de verandering moest zijn die ik nodig had, dat heeft mijn leven totaal veranderd.

Nu is het tijd voor mij om mijn ervaringen en mijn deskundigheid in te zetten om anderen te helpen om de juiste weg te vinden en stappen te ondernemen naar een instelling en een leven dat geluk brengt.

Visie

Vrijzinnig in Beeld wil kinderen, jeugdigen en volwassenen met verschillende problematieken leren om het beste uit zichzelf en de omgeving te halen en is een onderneming die zich met hart en ziel wil inzetten voor de zelfredzaamheid van volwassen en kinderen die moeite hebben zich (op bepaalde vlakken van) in het (dagelijks) leven. Vrijzinnig in Beeld wil mensen uit de vicieuze cirkel te helpen en stap voor stap meer in contact te laten treden met zichzelf, de sociale omgeving en de maatschappij, waarbij ze angst en lijdensdruk beter weten te hanteren. Zo dat ze (weer) een deel uit kunnen maken van de samenleving en trots kunnen zijn op zichzelf.
Vrijzinnig in beeld staat voor diensten van persoonlijke kwaliteit en service, welzijn en verbetering van de kwaliteit van het leven voor ieder mens.

Doel

Vrijzinnig in Beeld is een onderneming die zichzelf blijft onderhouden en uitdagen op het gebied van de core competence doormiddel van studie en kennis over zorg en ontwikkelingen op economisch, sociologisch, technisch en politiek gebied. De bedoeling hiervan is dat er binnen de onderneming een toenemende groei aan kennis en innovatie ontstaat waarmee door de onderneming steeds meer kwaliteit kan worden gewaarborgd.
De toekomst in de zorg (algemeen) lijkt momenteel niet rooskleurig.
Door samen te werken met de vakvereniging (FVB) ontstaat er een bondgenootschap vanwaaruit de diensten geconsolideerd en tevens verder naar buiten gedragen kunnen worden. De ambities voor de langere termijn zijn om de core business (beeldende therapie en mindfulness) te verdiepen en te consolideren.
Vrijzinnig in beeld gelooft in de kracht van een kleinschalige onderneming met een duidelijk hart (visie en missie) en kiest er voor om ook in de toekomst een MKB-bedrijf te blijven.

De belangrijkste taak van Vrijzinnig in Beeld is de hulp- en dienstverlening aan de mens.

Kernwaarden

Vrijzinnig in Beeld heeft de volgende kernwaarden hoog in het vaandel staan:

  • Eigenheid
  • Aandacht
  • Kwaliteit
  • Professionaliteit
  • Innovatie
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid