Module Je verzint het (niet)!

Deze groepsbehandeling is speciaal gericht op mensen in de verslavingszorg en de psychiatrie. Doelstelling van deze module is naast het onderzoeken van zingeving, verbeteren van de levenskwaliteit en het bevorderen van zelfredzaamheid door samen te onderzoeken wat de drijfveren zijn en door in te zetten op identiteitsversterking en (intrinsieke) motivatie.

De module vindt plaats in een tijdsbestek van 25 weken, waarvan 1,5 uur per week beeldende therapie. De groep bestaat uit minimaal drie en maximaal 8 deelnemers, om zo de persoonlijke kwaliteit te kunnen waarborgen.

Deze module is het eindproduct aanvullend op het praktijkgerichte onderzoek EigenZinnigheid in de beeldende vaktherapie. Een onderzoek naar de wijze waarop narrativiteit als aanvulling geïmplementeerd kan worden in beeldende therapie, ten behoeve van het onderzoeken van zingeving bij volwassenen met verslavings- en/of psychiatrische problematiek, binnen de GGZ. De module beschrijft interventies die mediumgericht worden ingezet op narratief en inhoudelijk niveau zoals de ervaring, herinneringen, metaforen en symbolen, het transformeren van de inhoud en het uiten van gevoelens. Dit blijken effectieve methodes voor een narratieve, beeldende werkwijze ten behoeve van het onderzoeken van de eigen zingeving. Door narrativiteit in de beeldende therapie in te zetten worden de onderliggende en onbewuste aspecten van de innerlijke wereld helderder en kunnen de verschillende zingevingsdomeinen concreter worden onderzocht. Het doel is het empoweren en vergroten van de zelfregie en de zelfredzaamheid van de cliënt. De interventieaanpak bestaat uit een gerichte en praktische module, welke onderbouwd wordt vanuit diverse (wetenschappelijke) literatuur en bronnen. Deze module is onafhankelijk van een zorgprogramma geschreven.

Module Je Verzint het niet

Klik op de agenda voor een overzicht van de startdata.

Wil je graag een (vrijblijvend) intakegesprek of meer informatie stuur dan een email naar info@vrijzinniginbeeld.nl

 

 

 

 

 

*Momenteel is de module ingediend ter accordering bij de CPMO van de FVB.