Vergoedingen

Vaktherapie is direct toegankelijk voor hulp bij verwijzing, zonder tussenkomst van de gemeente. Organisaties en personen die kunnen doorverwijzen zijn gemeentedeskundigen, huis- en jeugdartsen, en medisch specialisten.
Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen voor beeldende therapie. Wanneer je aanvullend verzekerd bent wordt psychologische zorg door middel van vaktherapie vergoedt, dit gaat niet ten koste van je eigen risico. In sommige gevallen kan het zijn dat je werkgever in het kader van PSA (psychosociale arbeidsdruk) de behandeling vergoedt. Bijvoorbeeld bij burn-out, pesten, stress en overspannenheid. Daarnaast kan de werkgever de kosten dragen wanneer je onvoldoende verzekerd bent. De werkgever heeft namelijk een verplichting naar de werknemers met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn. Klik hier voor meer Arbowet- en regelgeving.

DBC vergoedingen
Een hoofdbehandelaar is bevoegd om een creatief therapeut (GGZ) in te zetten binnen een DBC, wanneer het om een tweedelijnsbehandeling gaat. Kijk hier voor meer informatie over DBC’s, beroepen en behandelaars.

Vergoedingen voor kinder- en jeugd GGZ
Ouders hebben vanaf 2016 zelf de keuze voor een therapeut die past bij hun kind! Bekijk het originele bericht, gepubliceerd door de Vrijgevestigde praktijken Midden Holland.

Zorgverzekeraars en vergoedingen Mindfulness
Mindfulness Based Cognitieve Therapie wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar bij verwijzing en wanneer er sprake is van terugkerende angstklachten en depressies. Mindfulness wordt soms vergoed vanuit de aanvullende verzekering (psychologische zorg of alternatieve geneeswijzen), check dit bij uw verzekeraar.

 


 

KVK-registratienummer: 64519228
Lidmaatschap FVB/NVBT nr: 5795
Betalingsgegevens: NL02 KNAB 0254 8733 83 t.n.v. Vrijzinnig in Beeld